Affald

Dagrenovation - Tømmes mandag og torsdag

Papir - Tømmes ulige uger torsdag

Pap - Tømmes lige uger fredag

Beholdere

Dagrenovation 2 stk. i hver rum

Pap 1 stk. i hver rum

Papir 1 stk. i hvert rum

Batterier 1 stk i hvert rum

Bioaffald 1 stk i hvert rum

Flasker 1 stk i skuret overfor for nr. 6

Elektronik 1 stk i hvert rum

Plastic 1 stk i hvert rum