Generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år sidst i november måned med 14 dages skriftligt varsel til medlemmerne.

Læs mere om generalforsamling i vedtægterne

Hvis du ønsker at se referatet fra den ordinære generalforsamling, så skriv til: bestyrelsen@praestekaervej.dk