Arbejdsdag - Obligatorisk

To gange om året har vi arbejdsdag. Altid den sidste lørdag i april og i september. Hold øje med opslag på tavlen i din opgang.

Arbejdsweekenden er obligatorisk - og vedtaget ved generalforsamlingen.

Alternativt betaler man den af generalforsamlingen (beboerne) fastsatte afgift.

Arbejdsdag er simpelthen en del af "huslejen", men vi får langt mere ud af din arbejdskraft, end det vi kan hente på huslejestigning, så det er ren WIN-WIN.

Vi sidder ikke lårene af hinanden, men fordi vi mødes to gange om året, kender vi hinanden, er hjælpsomme, taler sammen, respekterer hinanden, og det kan man ikke købe sig til,- godt naboskab.

Man får faktisk lyst til at deltage, når man ser alle de glade og arrangerede beboere vi har.

Kl. 9.00 Spiser vi morgenmad sammen og fordeler opgaverne efter vores evner.

Kl. 13.00 Spiser vi frokost

Kl. 16.30 Pakker vi sammen og holder pause

Mad og drikke på arbejdsdagen er afholdt af foreningen.