Køb/Salg

Procedure for salg af andelslejlighed

1) Når en andelshaver ønsker at sælge en lejlighed kontakter vedkommende først bestyrelsen.

2) Bestyrelsen orienterer administrator.

3) Køber sørger for at få lavet VVS og el-tjek. (Det af bestyrelsen anviste firma SKAL benyttes)

4) Vurdering af lejlighedens forbedringer. (Det af bestyrelsen anviste firma SKAL benyttes)

5) Når 3) og 4) er afsluttet, fastsættes dato og tidspunkt for fremvisning af lejligheden. Tidspunktet bør fastsættes i samarbejde mellem sælger og bestyrelsen, så der kan være en repræsentant fra bestyrelsen til stede ved fremvisningen. Der afsættes normalt 1 time til fremvisning udenfor normal arbejdstid (aften eller weekend).

6) Administrator laver salgopstilling og udsender denne til ventenlisten med information om dato og tidspunkt for fremvisning.

7) Efter fremvisning har personer noteret på venteliste en fastsat tidsfrist til at melde tilbage, hvis de er interesseret i lejligheden.

8) Hvis lejligheden herefter ikke er solgt til ventelisten kan sælger udbyde lejligheden i frit salg, f.eks. ved at kontakte en ejendomsmægler.

9) I forbindelse med overdragelse af andelen vurderer bestyrelsen om der skal laves en omfordeling af loft- og kælderrum. Formålet er at få en mere rimelig fordeling af loft- og kælderrum på sigt. Det er derfor ikke sikkert at den nye andelshaver får brugsret til de samme loft- og kælderrum som den tidligere andelshaver